Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 09554 21 97
факс: 09554 21 97
email: dgstp_chiprovci@abv.bg
Адрес
гр. Чипровци, ПК 3460
ул. Васил Левски 19
Карта Вижте ДГС Чипровци на по-голяма карта