06.07.2021g.- Решение : ИАГ-12129/28.05.2021г. - за предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост.

19.08.2015г.- Утвърдена със заповед цена за директна продажба на дърва за огрев за физически лица за 1пр.м3: 34,00лв /без ДДС/- за твърди широколистни
Временни горски складове:
с.Превала-м.Цръвена падина
с.Горна лука-м.Костин връх
гр.Чипровци-м.Големи Буковец
гр.Чипровци-м.Проданица
Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Чипровци, ПК 3460
ул. Васил Левски 19
Контакти тел.: 09554 21 97
факс: 09554 21 97
email: dgstp_chiprovci@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн